ДЕТСКА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

Изключително важна роля в поддържането на здраво временно (млечно) и постоянно съзъбие играят честите профилактични прегледи още от най- ранна възраст. Първото посещение при стоматолог е препоръчително да се направи след появата на първия временен зъб.  

Профилактичните  прегледи на шест месеца целят проследяване растежа на челюстите и развитието на зъбите. Ранното диагностициране на кариеса води до навременно и безболезнено лечение. Правилното миене на зъбите и поддържането на добра орална хигиена при децата намалява риска от поява на кариеси и създава полезни навици от ранна детска възраст.   

Силанизирането е дентална процедура, при която новопробилите постоянни дъвкателни зъби се запечатват със силант. Силантите отдават флуор към зъбната повърхност и  предотвратяват появата на кариес при постоянните зъби, чиято минерализация продължава след пробива им в устната кухина. Това е предпоставка за по-бързото развитие на зъбен  кариес при тях.

ДЕТСКА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

Изключително важна роля в поддържането на здраво временно (млечно) и постоянно съзъбие играят честите профилактични прегледи още от най- ранна възраст. Първото посещение при стоматолог е препоръчително да се направи след появата на първия временен зъб.  

Профилактичните  прегледи на шест месеца целят проследяване растежа на челюстите и развитието на зъбите. Ранното диагностициране на кариеса води до навременно и безболезнено лечение. Правилното миене на зъбите и поддържането на добра орална хигиена при децата намалява риска от поява на кариеси и създава полезни навици от ранна детска възраст.   

Силанизирането е дентална процедура, при която новопробилите постоянни дъвкателни зъби се запечатват със силант. Силантите отдават флуор към зъбната повърхност и  предотвратяват появата на кариес при постоянните зъби, чиято минерализация продължава след пробива им в устната кухина. Това е предпоставка за по-бързото развитие на зъбен  кариес при тях.