ЛЕЧЕНИЕ НА КОРЕНОВИ КАНАЛИ

Ендодонтията е дял от  дентална медицина, който се занимава с диагностиката и лечението на заболяванията на зъбната пулпа(нервът на зъба) и прилежащите тъкани.  

Редица фактори могат да доведат до необходимост от кореново лечение. Такива са усложнен зъбен кариес, травма от удар или фрактура на зъба.  

Лечението на кореновите канали (още наричано ендодонтско лечение) включва обработка, дезинфекция и запълване на кореновите канали.