ОРТОДОНТСКО ЛЕЧЕНИЕ

Ортодонтията е стоматологична специалност, която се занимава с диагностиката, превенцията и лечението на неправилната захапка. Тя може да се  дължи на неправилна позиция на зъбите, неправилно съотношение на костите или комбинация от тях. Навременната ортодонтска консултация, още във временно съзъбие, цели предотвратяване последващо неправилно подреждане на зъбите. 

В смесено съзъбие най често за лечение се използват снемаеми   апарати от пластмаса и специална тел. Влияе се върху нарастването на челюстните кости и тонуса на лицевите мускули. С пробива на всички постоянни зъби завършва и растежа на челюстните кости. В тази възраст се въздейства основно върху положението на зъбите чрез фиксирана техника (брекети).  

Ортодонтското лечение при възрастни често е комбинирано с хирургично лечение. Това са случаи на скелетни малформации.  

Ортодонтското лечение се налага понякога и преди протезиране. Съвременен метод за лечение  на зъбите са алайнерите. Представляват снемаеми прозрачни ортодонтски апарати, които са индивидуално изработени за всеки пациент по предварително взети отпечатъци.