ПРОТЕТИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

Коронките са метод за възстановяване на дъвкателната функция на съзъбието в случай на силно разрушена естествена  зъбна корона, зъби с изменена форма и големина, преоцветени зъби.  

Мостовите конструкции възстановяват липсващи зъби в съзъбието. Зъби-мостоносители  се наричат зъбите, които ограничават двустранно дефекта в зъбната редица и носят мостова конструкция, а зъбите които мостът замества- мостово тяло.  

Короните и мостовите конструкции могат да бъдат изработени от различни материали:  
*изцяло от  метал  
*от метал, покрит от външната страна с пластмаса или фотополимер  
*керамика  
*от метал, покрит изцяло с керамика (металокерамика)  
*от пластмаса  
*от цирконий и керамика (циркониеви)  
*изцяло от керамика (прескерамика)  

Съвременните протетични конструкци са предимно безметални.  

Поради високата си естетичност и изключителни биологични качества, циркониевите корони и конструкции са предпочитани.  Освен това, те се отличават с изключителна здравина и дълготрайност. 

Металокерамичните  конструкции са най- масово изработваните  в днешно време. Представляват метален скелет покрит с керамика. Цветът е съобразен с този на съседните зъби.